Pracovná stáž
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 13.10.2011        Po?et zobrazení: 4756          Tla?i? ?lánok

Pracovná stáž

Pracovná stáž žiakov SOŠ v Krupine


Po schválení finančného príspevku na základe podaného projektu Mobilita Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotného vzdelávania sa žiaci Strednej odbornej školy v Krupine zúčastnili štvortýždňovej pracovnej stáže v Anglicku a Španielsku. Do Plymouthu v Anglicku cestovali štyri žiačky z odboru cukrár pod dozorom pani majsterky Alenky Kaufmanovej a do Málagy v Španielsku traja žiaci z odboru autoopravár a štyria žiaci z odboru obrábač kovov so sprievodom Ing. Bonky Balkovej. Po prílete, ubytovaní a privítaní oboznámili zástupcovia sprostredkovateľských organizácií účastníkov s prostredím a podmienkami pobytu. Ďalší deň účastníci absolvovali úvodné interview s majiteľmi prijímajúcich organizácií a následne začali pracovať.
Cukrárka Kamila pracovala v typickej anglickej kaviarničke, ktorá bola umiestnená v blízkosti prvej záhrady kráľovnej Elisabeth v Plymouthe, kde sa podávali anglické koláče, káva, čaj a jednoduché jedlá. Alica, Veronika a Lenka pracovali u majiteľa viacerých reštaurácií, ktorých prostredie bolo späté s duchom kultúr a kulinárskym umením krajín Talianska, Španielska, Ázie a Maroka. Vo voľnom čase účastníčky využívali možnosti veľkomesta, zúčastňovali sa kultúrnych a športových podujatí – výučba salsy, pouličné vystúpenia hudobných skupín, preteky Americans cup, plávanie, spoznávali mesto a prírodné krásy okolia – výlet loďou po mori, turistika na poloostrove, Eden projekt, akvárium, Plymouth Eye. Boli prekvapení ústretovým prístupom zamestnancov sprostredkovateľskej organizácie, rodinnou atmosférou v reštauráciách a kaviarni a bezprostrednou starostlivosťou v hosťujúcich rodinách.
Autoopravári Martin a Radovan pracovali v autodielni Škoda blízko bydliska, kde robili servis osobných automobilov výlučne tejto značky. Jozef cestoval za prácou do vzdialenejšej autodielni Fiat, v ktorej získaval pracovné zručnosti pri montáži a demontáži jednotlivých autodielov. Obrábači kovov Peter, Jakub a Patrik absolvovali prax vo väčšom strojárskom podniku, kde pracovali na konvenčných i CNC strojoch, zvárali a ručne spracovávali kovy. Erik pracoval v strojárskej dielni zaoberajúcej sa výrobou kovových zábradlí, brán a príslušenstva. Po práci sa ponáhľali relaxovať na pláž, ktorá sa nachádzala pár metrov od bytu, v ktorom všetci bývali. Okrem šantenia v mori, hrali futbal, plážový volejbal, zbierali mušle a po dobrej večeri si išli zabehať. Pre účastníkov boli pripravené rôzne akcie – spoznávanie mesta Málaga, návšteva Picassovho múzea, hradu Alcazaba, okolitých mestečiek (výlet do bieleho mestečka Mijas), návšteva delfinária, show vtákov, kŕmenie tučniakov, ochutnávka vín spojená s prednáškou o postupe degustácie vín, vystúpenie tanečníkov flamenca. Najviac sa tešili na plavbu po mori na katamaráne s možnosťou skákania priamo do mora.
Žiaci sú plní zážitkov, nových zručností a  skúseností jazykových i pracovných. Nadviazali nové priateľstvá, spoznali nové krajiny a dúfame, že nadobudnuté skúsenosti a zručnosti budú prínosom pre ich budúce vzdelávanie, ako aj pri uplatnení na trhu práce. 

 

Fotogaléria - Foto zo španielska


Súvisiace odkazy: Projekty v školskom roku 2010/2011, Leonardo da Vinci na stránkach Noviniek, Leonardo da Vinci 2012 - ČR, Leonardo - Jena 2012, Leonardo da Vinci 2013- Lipsko, Leonardo da Vinci 2014 - Lipsko, Učíme remeslá moderne, Leonarda da Vinci - Portugalsko 2014, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, DIGIŠKOLA,

Náhodná fotografia

Warning: getimagesize(images/fotogaleria/thumbs/t_119-vyhodnotenie bratislavský rožok10.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ma000900/www_root/weby/soskrupina/index.php on line 434