Krupina 770 výročie
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 05.03.2014        Po?et zobrazení: 1457          Tla?i? ?lánok

Krupina 770 výročie

V roku 2014 oslavuje mesto Krupina svoje 770 výročie. V nasledujúcom článku si môžte prečítať úrivky textov, ktoré oslavujú naše mesto.

Krupina...

Poloha je nádherná, uprostred viničných kopcov... Neviem, či v celom Uhorsku nájdeš miesto obdarené väčšou úrodou, pestrosťou alebo lepšou chuťou, každý druh stromov sa tu v hojnosti vyskytuje: je to obdivuhodné aj preto, lebo táto oblasť Karpát leží veľmi blízko k oblasti s večným snehom. Rozprestierajú sa tu sady, úrodné polia. Neúrodné hrudy sú roztrúsené po kopcoch. V krupinskom kraji je dostatok vlahy, takže treba menej hnojiť. Obyvatelia mesta využívajú obojakú úrodu, vinič i poľné plodiny. Niektorí sa venujú aj remeslám. Keďže donedávna boli hraničné hradby v Krupine, veľká časť obyvateľov sa zapísala k vojsku, najmä tí, ktorí nepatrili k šľachte. V starých časoch, ktoré nepoznali vpád Turkov, celé mesto bolo obývané Nemcami (ich počet sa neskôr zmenšil počas vojen)...

 

(Matej Bel, Notitia...II, 1736)

 

Krupina, toto starobylé sv. kr. mesto chľúbiť sa môže s tak skvelou minulosťou, jakú temer žiadne iné mesto vo vlasti našej nemá. V ňom každý kameň, každá hruda posvätená je pamätnýrni, veľkými udalosťami, uprostried jeho niekedy mohútnych múrov pojednávaly sa záležitosti vsťahujúce sa na svetovú politiku, v jeho domoch zdržovali sa osoby, ktorých vpliv presahoval hranice krajín. Tisícročná minulosť krajiny spletená je úzko s dejinami našeho mesta, ano jedine táto minulosť poskytuje mestu našému istú vážnosť a dôležitosť, jako aj nádeju k budúcemu vývinu a pokroku. Tento dejinný ráz, tento pre mesto naše neoceniteľný poklad musíme zachovať, s istou nežnosťou udržovať a chrániť čo najdrahocennejší talizman...

 

Michal Matunák: Návrh jako by sa mali pomenovať námestia..., 1901

 

Len málo miest na Slovensku môže zaujať takými výnimočnými prírodnými a historickými reáliami ako Krupina. Mesto je nerozlučne späté s fenoménmi ako sú Vartovka, krupinské dudečky, mestské právo, s osobnosťami ako Andrej Sládkovič, Elena Maróthy-Šoltésová, Jozef Cíger-Hronský, Rudolf Geschwind... Krupina patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku i veľkej častí zaalpskej Európy. Viac než poltisícročie bola známa ako apelačná inštancia pre okruh práva, ktorému dala názov - Krupinské právo. Mesto bolo dlhé roky centrom vzdelanosti a kultúry, keď tu v 16. až 19. storočí pôsobilo evanjelické a neskôr piaristické gymnázium s dosahom na hontiansky a zvolenský región. V 16. a 17. storočí bolo zas dôležitou baštou, ochraňujúcou stredoslovenské banské mestá i západnú Európu proti tureckým nájazdom.

 

Monografia Krupiny - Miroslav Lukáč a kolektív. ..., 2006

 

 


Súvisiace odkazy: Vlastná tvorba žiakov - slohové práce, Vlastná tvorba žiakov - básne, Príbeh na pokračovanie,

Náhodná fotografia