Jena 2012
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 06.03.2014        Po?et zobrazení: 1332          Tla?i? ?lánok

Jena 2012

Nové možnosti do odborného vzdelávania

 

Poznanie nových spôsobov, podmienok výroby, spoznanie nových ľudí, miest a krajín prináša posun vo vzdelávaní človeka.

V dňoch 3.10.2012 až 5.10.2012 vycestovali traja riaditelia stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je BBSK - Mgr. Anna Borbuliaková zo SOŠ v Krupine, Ing. Ján Melich zo SŠ v Detve a Ing. Stanislav Hlavna zo SOŠ v Žarnovici prostredníctvom agentúry celoživotného vzdelávania a grantu z projektu Leonardo da Vinci, do Jeny aby získali nové kompetencie z oblasti odborného vzdelávania. Spoznať ako sa odborne vzdeláva v Nemecku, konkrétne v krásnom študentskom meste Jena. Malebné mesto Jena, je nemeckým univerzitným mesto v spolkovej krajine Durínsko a nachádza sa na rieke Sála. Podľa počtu obyvateľov je druhým najväčším mestom v spolkovej krajine Durínsko. Tri dni vyplnené programom spoznávania vzdelávacích inštitúcií tohto mesta a získavania nových poznatkov, stretnutia s kolegami, ktorí učia na týchto školách, boli síce únavné, ale poučné. Určite veľkým prínosom pre ďalšiu inšpiráciu rozvoja našich škôl. Získali sme poznatky, ktoré sa dajú aplikovať aj v našich podmienkach. Z Nemecka sme odchádzali plný dojmov, tak trochu sme závideli našim nemeckým kolegom ich perfektne vybavené školy a s nemeckou dôslednosťou prepracovaný systém odborného vzdelávania. Podľa toho čo nám prezentovali, už dávno pochopili význam odborného vzdelania, spolupráca s rodičmi a žiakmi začína už na základnej škole a odborné vzdelávanie má veľkú váhu aj v spoločnosti. Súčasťou cesty bolo aj nadviazanie spolupráce v oblasti študijno-pracovných  pobytov žiakov v tamojších firmách, čo sa nám aj podarilo. Som presvedčená, že na budúci rok pocestujú už prví žiaci za poznaním do tohto pekného mesta.

Verím, že aj nám táto cesta prinesie nové impulzy, ktoré sa pretavia do našich škôl a do skvalitnenia vzdelávania nami poskytovaného.

 

 Mgr. Anna Borbuliaková

 

riaditeľka školy

Fotogaléria - Jena 2012


Súvisiace odkazy: Projekty v školskom roku 2010/2011, Leonardo da Vinci 2011, Leonardo da Vinci na stránkach Noviniek, Leonardo da Vinci 2012 - ČR, Leonardo da Vinci 2013- Lipsko, Leonardo da Vinci 2014 - Lipsko, Učíme remeslá moderne, Leonarda da Vinci - Portugalsko 2014, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, DIGIŠKOLA,

Náhodná fotografia