Euroscola 2016
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 25.11.2015        Po?et zobrazení: 870          Tla?i? ?lánok

Euroscola 2016

Študenti 3. ročníka SOŠOaS v Krupine študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej súťaže Euroscola, ktorú každoročne vyhlasuje informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Program Euroscola umožňuje študentom vo veku 16 -18 rokov zažiť jeden pracovný deň v Európskom parlamente ako skutoční europoslanci a rokovať so svojimi rovesníkmi o problémoch, ktoré sú spoločné pre všetkých mladých ľudí v EU. Na dorozumenie sa  so svojimi partnermi z členských krajín EU musia využívať svoje jazykové schopnosti v anglickom alebo inom rokovacom jazyku.

Základnou podmienkou zapojenia sa do súťaže je usporiadať podujatia, ktorých cieľom je diskusia na zvolenú tému o Európskej únii. Naši študenti sa rozhodli pre tému, ktorá je veľmi náročná, ale dotýka sa priamo, alebo nepriamo každého občana Slovenska, ale aj Európskej únie – Význam pripravovaných dohôd, ako napríklad TTIP, pre tvorbu pracovných miest a podnikanie na Slovensku.

Zorganizovali rad podujatí  s cieľom zabezpečiť si dostatok informácií k danej téme. Vyvrcholením bol “Európsky týždeň na našej škole“ V priestoroch školy pripravili informačný panel, besedy, s témou EU oboznámili aj žiakov základnej školy, zorganizovali exkurzie do VUSAPL a.s. Nitra, Technickú univerzitu vo Zvolene a ďalšie. Počas tohto týždňa sa snažili študentom školy a okoliu priblížiť Európsku úniu a jej činnosť v oblasti aktuálnej témy zamestnanosti.

Usporiadali diskusné fórum na tému Význam TTIP, pre tvorbu pracovných miest a podnikanie na Slovensku. Hosťami podujatia boli Ing. Silvia Aggová z firmy Chrien s.r.o. Mraziarne Zvolen, Ing. Radoslav Vazan, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a primátor mesta Krupina a riaditeľka školy Mgr. Anna Borbuliaková. Diskutujúci vo svojich príspevkoch zhodnotili dôležitosť témy a jej dopad na bežného občana.

Kontakty s ľuďmi z iných krajín sa čoraz viac stávajú bežnou súčasťou života. Euroscola je preto možnosťou ako na to mladých ľudí pripraviť. Je to príležitosť na získanie prvých skúsenosti s komunikáciou s rovesníkmi z iných krajín o veciach, ktoré sú spoločné pre všetkých mladých ľudí v EU. V tomto projekte môžu prezentovať svoju kreativitu, dosiahnuté vedomosti a aj jazykovú zdatnosť.

Veríme, že informačná kancelária EP na Slovensku ohodnotí naše aktivity pozitívne a odmenou za našu snahu bude možnosť stať sa na jeden deň europoslancami.

 

                                                                         Paula Pavlendová žiačka 3.O

 

Fotogaléria - Euroscola 2016 - 1


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia