Oblastné kolo súťaže autoopavár Junior 2017
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 28.03.2017        Po?et zobrazení: 162          Tla?i? ?lánok

Oblastné kolo súťaže autoopavár Junior 2017

Dňa 21. marca sa žiaci našej školy zúčastnili oblastného kola súťaže Autoopravár Junior 2017 v kategórii mechanik

V dňoch od 20.marca do 24.marca úspešne prebehli oblastné kolá súťaže Autoopravár Junior 2017. Jednotlivé kolá prebiehali na  partnerských stredných odborných školách, a to na SOŠ automobilovej Košiciach a Trnave, v SOŠ obchodu a služieb Nových Zámkoch, v SOŠ Považskej Bystrici a v Spojenej škole – SOŠ automobilovej Banskej Bystrici.

 

Kategória Autoopravár – mechanik a elektrikár

 

Do tejto kategórie sa zapojilo 93 súťažiacich z odborov autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár, kde len 12 z nich postupuje do finále. Žiaci si zmerali sily v teoretickej časti ako aj poznávacej. Teóriu si otestovali v online testoch prostredníctvom našej webovej stránky www.autosutaz.sk. Otázky boli tvorené odborníkmi z praxe. Pozmenená poznávacia časť bola novinkou v rámci oblastného kola. Cieľom prvej časti boli písomné príklady zo základov elektrotechniky a základov automobilov. Žiaci sa po trápili s výpočtami rezistora a prúdu, ktorý preteká obvodom a taktiež aj zdvihovým objemom valca a motora. V druhej časti bolo ich úlohou správne identifikovať a pomenovať náhradné diely. Niektorí súťažiaci sa so zadaniami potrápili viac a niektorí menej. Celkovo však tieto kolá hodnotíme pozitívne.

 

 

Strednú odbornú školu obchodu a služieb Krupina reprezentovali na oblastnom kole žiaci učebného odboru autoopravár Adam Baťa a Erik Dodok.

Väčší úspech v oblastnom kole zaznamenal Adam Baťa, ktorý sa umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii. Po zosumarizovaní výsledkov zo všetkých oblastných kôl konaných v rámci Slovenska sa umiestnil na 7. mieste a postúpil do celoslovenského finále.

Obom žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a Adamovi želáme veľa úspechov vo finále.

Ing. Peter Lazár,

zástupca riaditeľky

 

 

Zdroje:

https://www.facebook.com/autoopravarjunior

http://autosutaz.sk/public/v1/downloads/Tla%C4%8Dov%C3%A1%20spr%C3%A1va%2027.3.2017.pdf

 

 

Fotogaléria - Autoopravár Junior 2017 - BB


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia