Poukázanie 2 % podielu Vašej dane - 2017
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 23.03.2017        Po?et zobrazení: 90          Tla?i? ?lánok

Poukázanie 2 % podielu Vašej dane - 2017

...2 % Vašej dane...

Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine Vás týmto prosí o poukázanie 2 % podielu Vašej dane z príjmov. Poukázaním 2 % podielu Vašej dane pomôžete žiakom zo SOŠOaS v Krupine. 2% môžete darovať online cez systém ďakujeme.sk nasledovne: 

Na stránke: http://www.dvepercenta.sk/

Názov organizácie: Občianske združenie RODIČIA A PRIATELIA PRE SOŠOaS v Krupine

Adresa: M. R. Štefánika 8, 96301 Krupina

IČO: 42392802

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK0409000000005077513819

Poďakovanie:

Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine Vám týmto ďakuje za poukázanie 2 % podielu Vašej dane z príjmov. Rodičovské združenie použije získané finančné prostriedky na financovanie neformálneho – mimoškolského - vzdelávania žiakov školy. Aj vaše financie tak pomôžu k získaniu nových kompetencií našich žiakov. Občianske združenie RODIČIA A PRIATELIA PRE SOŠOaS v Krupine.

Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia