Ustanovujúce valné zhromaždenie LALA tour - JA Firmy
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 09.11.2017        Po?et zobrazení: 191          Tla?i? ?lánok

Ustanovujúce valné zhromaždenie LALA tour - JA Firmy

Dňa 26. októbra 2017 za uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie LALA tour JA Firmy. Pozvaní boli všetci akcionári.

Tretiaci študijného odboru obchodná akadémia v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu založili firmu – cestovnú kanceláriu LALA tour (simuluje a.s.), v ktorej si reálne precvičia získané vedomosti a zručnosti. Akcionárov oboznámili s vypracovaným podnikateľským plánom, ktorý si mohli individuálne preštudovať. Počas valného zhromaždenia si akcionári zvolili predstavenstvo a oboznámili sa s obsadením pracovných pozícií vo firme. Po vypočutí všetkých nových a kreatívnych podnikateľských nápadov sme valné zhromaždenie ukončili. Týmto krokom LALA tour JA Firma môže začala podnikať. 

Mária Kohútová 3. O

 

Fotogaléria - Valná zhromaždenie LALA TOUR


Súvisiace odkazy: Lala Tour - info,

Náhodná fotografia