Rozvrh hodín
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 12.09.2012        Po?et zobrazení: 12646          Tla?i? ?lánok

Rozvrh hodín 

Rozvrh hodín 2017/2018 od 4. 12. 2017
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A    PONDELOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   A/R SJL AUO AUO TSV DOA DOA
II. C   A/R SJL CTS HPV TSV CTS OKM
II.K TSV A/R TEC SJL STZ TEK INF INF
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   POE INF INF FYZ HOG RUJ TSV
II. M ETV/NBV ETV/NBV ANJ FYZ INF INF TSV STT
II.O ETV/NBV ETV/NBV ANJ PRN ADK POE TSV PCR
III.M TMO TEM TMR TMO TSV SJL ESP ANJ
III. O   POE POE PER DAS SJL ANJ TSV
IV.M POD POD TMO TSV SJL TMR CSZ CSZ
IV. O   TSV PER UVM SJL OKA UCT POE
II.N   EKC EKC EKC CVF CVF CVF KAJ
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A    UTOROK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   SJL TSV PVB ETV PVB MAT  
I.F   SJL TSV STV ETV STV MAT  
II. A   TSV SJL AUO AUO MAT A/R DOA
II. C   TSV SJL LAC LAC MAT A/R CTS
II.K HYP TEC TEC SJL ESP CHE A/R TSV
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   RUJ HOG ADK OBN TVZ SPK BIO
II. M TSV ANJ SJL ANJ DEJ SJL MAT ELK
II.O TSV ANJ SJL ANJ DEJ SJL MAT PCR
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. O UCT UCT OKA/OKR RUJ PCR POE DAS  
IV.M   SJL SJL TEM TMO ANJ TMO TMO
IV. O   SJL SJL EKC ADK PER UCT ANJ
II.N   INF INF SJL ANJ PRN MOF  
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A   STREDA I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A ELK DOA DOA AUO A/R A/R TSV ELK
II. C   CTS CTS STZ A/R A/R TSV OKM
II.K   STZ CHE SUR A/R A/R MAT ESP
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   ADK ADK RUJ HOG TSV FYZ  
II. M   STT ZST MAT SJL TMO ELK SJL
II.O INF INF UVM TEM SJL POE PCR SJL
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. O   HVS PCR UCT API TSV ANJ UCT
IV.M   SJL TEM TMO MAT ESP TEM ANJ
IV. O   SJL RUJ OKA MAT POE POE EKC
II.N   UCT SJL MAM ADK MAT ADK TSV
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A    ŠTVRTOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   MAT DOA DOA TSV A/R INF INF
II. C   MAT HPV CTS TSV A/R INF INF
II.K   SUR SUR TEK HYP A/R TSV OKM
II. E   USP SJL MAT PVB PVB OBN  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   ADK ADK POE POE TVZ TVZ TSV
II. M ANJ ZST ESP MAT SJL TSV TMO STT
II.O ANJ PRN UVM MAT SJL TSV RUJ  
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. O   OKA/OKR UCT ANJ ADK POE ANJ TSV
IV.M POD TEM ANJ SJL MAT TMO CSZ TMR
IV. O   UCT RUJ SJL MAT ADK EKC UVM
II.N   PSP SJL ANJ OBN ESP MAM POD
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A    PIATOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   ELK ELK A/R AUO AUO ESP ESP
II. C STZ CTS CTS A/R HPV HPV ESP ESP
II.K   MAT TEK A/R TSV TEC SUR  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   RUJ RUJ POE CHE OBN    
II. M   SJL TCK FYZ OBN ANJ TCK  
II.O   SJL UCT UVM OBN ANJ    
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. O   ODP ODP ODP ODP ODP ODP  
IV.M ANJ ANJ ESP TMO TCK TCK POD  
IV. O   POE ANJ API ANJ DAS TSV  
II.N   ESP POD POD ANJ UCT UCT  
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    PONDELOK I. A   SJL A/R TSV FYZ TCK STT ZST
I. K OBN TEK A/R SJL SJL SUR TEC OKM
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   ELK SJL A/R TSV DOA DOA  
III. C   CTS SJL A/R TSV STZ STZ  
I. M ETV/NBV ETV/NBV ANJ FYZ SJL TSV TCK TMO
I.O ETV/NBV ETV/NBV ANJ POE SJL TVZ OBN  
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.O   RUJ PER UCT UVM ADK INF INF
III.M   ELK TCK TCK SJL TMR TSV FYZ
III. O API POE ADK PER SJL OKA/OKR RUJ ANJ
IV.M   TMO ESP CSZ ESP SJL ANJ TSV
IV. O PER TSV UCT UVM ADK SJL POE  
II.N   CVF CVF CVF EKC EKC EKC KAJ
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    UTOROK I. A STT SJL SJL MAT DOA OBN A/R TCK
I. K   TEC TSV SUR SJL MAT A/R SUR
I. E   TSV PVB ETV PVB SJL MAT  
I.F   TSV STV ETV STV SJL MAT  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   A/R A/R SJL MAT ELK ELK ESP
III. C   A/R A/R SJL MAT CTS CTS ESP
I. M   STT MAT TSV ANJ TMO SJL SJL
I.O   POE MAT RUJ ANJ CHE SJL SJL
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.O   POE RUJ RUJ UCT UCT PRN  
III.M   MAT TEM SJL SJL ANJ ANJ FYZ
III. O   MAT POE SJL SJL RUJ ADK OKA/OKR
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
IV. O   POE UCT OKA TSV UVM API API
II.N   ADK SJL BIO ANJ UCT ESP MAM
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    STREDA I. A ETV/NBV ETV/NBV TCK A/R TSV STT FYZ ZST
I. K ETV/NBV ETV/NBV CHE A/R HYP MAT TSV SUR
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   DOA DOA ELK ESP AUO ESP TSV
III. C   CTS CTS OKM ESP CTS ESP TSV
I. M   TMO SJL TCK STN ANJ MAT TMO
I.O INF INF SJL TSV OBN ANJ MAT  
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.O   PER UCT RUJ POE PCR    
III.M   SJL MAT TMO ANJ CSZ TEM ESP
III. O   SJL MAT TSV ADK POE PCR UCT
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
IV. O EKC EKC POE UCT DAS ADK ANJ ANJ
II.N   ESP SJL MAT BIO TSV ADK  
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    ŠTVRTOK I. A   A/R A/R MAT STT DOA ZST TSV
I. K   A/R A/R CHE TEK TSV TEC OBN
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   MAT PVB PVB USP SJL OBN  
III. A   ELK MAT DOA DOA A/R TSV  
III. C   CTS MAT CTS OKM A/R TSV  
I. M   DEJ ANJ ANJ SJL MAT STT FYZ
I.O   DEJ ANJ ANJ SJL MAT SPK HOG
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.O   POE POE ADK UCT UCT RUJ  
III.M   POD SJL TMO MAT TMO ANJ POD
III. O PCR API SJL UCT MAT RUJ DAS ANJ
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
IV. O OKA ANJ RUJ PER RUJ POE EKC API
II.N   SJL MOF ANJ PSP OBN MAT POD
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    PIATOK I. A   ZST TCK A/R TSV AUO OBN  
I. K OKM HYP TEK A/R TEC TSV    
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   A/R A/R AUO AUO ESP    
III. C   A/R A/R LAC LAC ESP    
I. M TCK SJL STN DEJ ANJ STT MAT  
I.O   SJL BIO DEJ ANJ ADK MAT  
II. M OBN ESP DEJ ANJ STT MAT TSV  
II.O OBN PRN DEJ ANJ UCT MAT TSV  
III.M   TEM ELK CSZ MAT ANJ TMO  
III. O   DAS HVS API MAT POE UCT  
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
IV. O   ODP ODP ODP ODP ODP ODP  
II.N   INF INF MAT ANJ PRN MAM  

Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia