Rozvrh hodín
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Funny Tour....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 12.09.2012        Po?et zobrazení: 11583          Tla?i? ?lánok

Rozvrh hodínRozvrh hodín 2017/2018 od 1. 10. 2017
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A    PONDELOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   A/R SJL AUO AUO TSV DOA DOA
II. C   A/R SJL CTS HPV TSV CTS OKM
II.K TSV A/R TEC SJL SUR TEK INF INF
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   POE RUJ OBN FYZ HOG INF INF
II. M ETV/NBV ETV/NBV MAT FYZ INF INF TSV STT
II.O ETV/NBV ETV/NBV MAT PRN PER POE TSV PCR
III.M TMO TEM TMR TMO ANJ SJL MAT TSV
III. O   POE POE ANJ DAS SJL MAT TSV
IV.M POD POD TMO TSV SJL MAT CSZ CSZ
IV. O   TSV OKA PER SJL MAT UCT POE
II.N   EKC EKC EKC CVF CVF CVF  
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A    UTOROK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   SJL TSV MAT PVB PVB ETV  
I.F   SJL TSV MAT STV STV ETV  
II. A ELK TSV SJL DOA DOA MAT A/R  
II. C   TSV SJL LAC LAC MAT A/R CTS
II.K HYP TEC ESP SJL MAT CHE A/R TSV
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   RUJ TVZ ADK OBN POE HOG BIO
II. M TSV ANJ ANJ SJL DEJ TCK ELK ESP
II.O TSV ANJ ANJ SJL DEJ ADK RUJ  
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. O UCT UCT RUJ OKA/OKR PCR POE PER DAS
IV.M   SJL SJL TEM TMO ANJ TMO TMO
IV. O   SJL SJL EKC ADK PER UCT ANJ
II.N   INF INF SJL ANJ PRN MOF POD
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A   STREDA I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A ELK AUO MAT AUO A/R A/R TSV DOA
II. C   STZ MAT CTS A/R A/R TSV OKM
II.K   MAT CHE STZ A/R A/R TEC ESP
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   RUJ ADK ADK TSV TVZ FYZ  
II. M   TCK STT ANJ ELK SJL SJL TMO
II.O INF INF UVM ANJ POE SJL SJL  
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. O   PCR UCT UCT API RUJ ANJ  
IV.M   SJL CSZ TMO ESP TEM TEM ANJ
IV. O   SJL OKA POE POE UVM ADK EKC
II.N   UCT SJL ADK ADK MAT POD TSV
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A    ŠTVRTOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   A/R DOA DOA TSV AUO INF INF
II. C   A/R HPV CTS TSV CTS INF INF
II.K   A/R SUR TEK HYP TSV SUR OKM
II. E   USP SJL MAT PVB PVB OBN  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   SPK POE POE ADK ADK TVZ TVZ
II. M ANJ SJL SJL TMO ZST MAT TSV STT
II.O ANJ SJL SJL RUJ PRN MAT TSV PCR
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. O   ADK ANJ ANJ HVS UCT OKA/OKR TSV
IV.M POD TEM CSZ SJL ANJ TMO TMR TMR
IV. O   UCT POE SJL RUJ RUJ EKC UVM
II.N   ESP SJL ANJ MAT MAM MAM  
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
A    PIATOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   AUO AUO A/R ELK ELK ESP ESP
II. C STZ CTS CTS A/R HPV HPV ESP ESP
II.K   STZ TEK A/R TSV TEC SUR  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.O   RUJ RUJ POE CHE TSV OBN  
II. M   SJL MAT FYZ ANJ OBN ZST  
II.O   SJL MAT UCT ANJ OBN PCR  
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. O   ODP ODP ODP ODP ODP ODP  
IV.M ANJ ANJ TCK TCK ESP TMO POD  
IV. O   POE ANJ DAS API ANJ TSV  
II.N POD UCT UCT OBN ANJ MAM    
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    PONDELOK I. A   SJL A/R TSV FYZ TCK STT ZST
I. K OBN TEK A/R SJL SJL SUR TEC OKM
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   ELK SJL A/R TSV DOA DOA  
III. C   CTS SJL A/R TSV STZ STZ  
I. M ETV/NBV ETV/NBV ANJ FYZ STN TSV TCK TMO
I.O ETV/NBV ETV/NBV ANJ HOG RUJ TSV INF INF
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.O   RUJ PER UCT UVM ADK UVM  
III.M   ELK MAT TMO SJL ANJ TSV FYZ
III. O API POE MAT ADK SJL DAS TSV ANJ
IV.M   TMO ESP ESP ANJ SJL MAT TSV
IV. O   TSV UCT PER ADK SJL MAT UVM
II.N   CVF CVF CVF EKC EKC EKC  
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    UTOROK I. A STT SJL SJL MAT DOA AUO A/R TCK
I. K   TEC TSV SUR SJL MAT A/R SUR
I. E   TSV PVB ETV PVB SJL MAT  
I.F   TSV STV ETV STV SJL MAT  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   A/R A/R SJL MAT ELK ELK ESP
III. C   A/R A/R SJL MAT CTS CTS ESP
I. M TCK STT MAT SJL ANJ TMO DEJ  
I.O   POE MAT SJL ANJ CHE DEJ OBN
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.O   POE RUJ RUJ UCT UCT PRN  
III.M   TMR TEM SJL SJL ANJ ANJ FYZ
III. O   RUJ POE SJL SJL RUJ ADK OKA/OKR
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
IV. O   POE UCT OKA TSV UVM API API
II.N   POD SJL BIO ANJ INF INF  
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    STREDA I. A ETV/NBV ETV/NBV TCK A/R TSV STT FYZ  
I. K ETV/NBV ETV/NBV CHE A/R HYP MAT TSV SUR
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   DOA DOA ELK ESP AUO ESP TSV
III. C   CTS CTS OKM ESP CTS ESP TSV
I. M   TMO ANJ MAT MAT SJL SJL STT
I.O INF INF ANJ MAT MAT SJL SJL  
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.O   ADK UCT RUJ POE PCR UVM  
III.M   SJL CSZ ANJ TMO MAT TEM ESP
III. O   SJL POE TSV ADK MAT PCR PER
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
IV. O EKC EKC ADK UCT DAS POE ANJ ANJ
II.N   MAT SJL ESP BIO TSV PSP ADK
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    ŠTVRTOK I. A OBN A/R A/R MAT STT DOA ZST TSV
I. K   A/R A/R CHE TEK TSV TEC OBN
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   MAT PVB PVB SJL USP OBN  
III. A   ELK MAT DOA DOA A/R TSV  
III. C   CTS MAT CTS OKM A/R TSV  
I. M   SJL SJL ANJ TSV MAT TMO FYZ
I.O   SJL SJL ANJ TSV MAT SPK HOG
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.O   POE POE ADK UCT UCT    
III.M   TMO SJL TMO CSZ MAT POD ANJ
III. O PCR UCT SJL DAS OKA/OKR MAT ANJ API
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
IV. O OKA ANJ RUJ PER POE RUJ EKC API
II.N   SJL ESP ANJ MAT MOF MAM ADK
                   
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7
B    PIATOK I. A   OBN TCK A/R TSV ZST ZST  
I. K OKM HYP TEK A/R TEC TSV    
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
III. A   A/R A/R AUO AUO ESP    
III. C   A/R A/R LAC LAC ESP    
I. M TCK SJL STN DEJ ANJ ANJ STT  
I.O   SJL BIO DEJ ANJ ANJ ADK  
II. M OBN DEJ MAT ANJ ESP STT TSV  
II.O OBN DEJ MAT ANJ PRN UCT TSV  
III.M   TEM ELK TCK TCK POD ESP  
III. O   UCT HVS UCT POE POE API  
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY  
IV. O   ODP ODP ODP ODP ODP ODP  
II.N   ESP UCT OBN ANJ PSP PRN  


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička,

Náhodná fotografia